Durant aquesta quinzena de març tindrà lloc la 3a i última sessió a les aules, la sessió dedicada a redactar la proposta assignada i a gravar-la.

Com s’ha fet el repartiment de les 50 idees que van sortir per major consens?

Es van agrupar les idees per àmbits de la cultura (música, teatre, museus, biblioteca, tallers, festivals) i s’han repartit entre els 16 grups. Què s’ha tingut en compte? En primer lloc que fos una idea que hagués sortit en aquell grup en la 1a sessió, la de la pluja d’idees, i en segon lloc totes les propostes han rebut un SI com a resultat del consens, de manera que ja ens garantim que la proposta serà benvinguda a l’aula assignada.

Ara es tracta de redactar-les bé i gravar la proposta.

Al ser moltes propostes deixarem a la responsabilitat dels i les representants que les intentin agrupar segons àmbits i en una sola proposta, això però ja ho farem a la 4a Trobda de Representants.