Ja hem iniciat aquesta setmana la 3a sessió a l’aula: redactem i gravem la proposta.

De les 106 propostes que van sortir de la pluja d’idees, les vam debatre en petits grups, decidint si ens agradava la proposta i perquè, si no ens agradava i perquè o bé si ens agradava però volíem afegir-hi un canvi.

Després del mes de febrer consensuant propostes, el mes de març ja tenim les 22 propostes més consensuades per part dels 22 grups que enguany formen part del Consell dels Infants.

Certament no hi ha hagut cap proposta que hagi tingut un 100% d’acceptació del si, però hem seleccionat les propostes més triades i repartides pels 8 blocs en què vam fer el consens. Això vol dir que d’alguna manera o altra hi ha la veu de tots els nens i nenes, perquè s’han tingut en compte tots els blocs. A més la proposta que defensarà cada grup/classe és una proposta que ha estat consensuada en el SI, com  a mínim pel grup que li va tocar, i per tant és una proposta que molt bé podem defensar.

A l’hora del repartiment de grups també s’ha tingut en compte que almenys un altre grup/classe del mateix centre educatiu- en el cas de més d’una línia- hagués dit que si o bé que la resposta a la proposta estigui molt ben justificada i escrita.

Per tant ja podeu trobar totes les 22 propostes a l’apartat Sessions a l’Aula. Sessió 2 Consens. Ara ja les tenim a punt per a REDACTAR bé i GRAVAR-LES entre totes i tots.

Molts ànims!!!