Elecció dels i les representants al Consell dels Infants

Com funciona

Cada any elegiu 2 representants per aula per a participar en les Trobades de Representants que tenen lloc 1 cop al mes, en horari no escolar, durant el 1er  i 2n trimestre i 2 sessions a l’Ajuntament (el plenari i el ple) i acabem amb 1 sessió de valoració.

Els/Les representats, com el nom indica, representen a la classe i comparteixen les decisions preses a les  Trobades de Representants que es fan mensualment. També són els i les responsables de portar al Ple les propostes del CICO.

Per tant els/les representants, venen a ser d’alguna manera els/les delegats/des del Consell dels Infants fora l’escola, i per tant necessitem que estiguin animats, entusiasmats, que tinguin temps (entre 1 hora i 1 hora 30 minuts) per a trobar-se  amb la resta de representants i el/la dinamitzador/a del Consell dels Infants.

Tasca dels i les representants

Cal consultar periòdicament el calendari per mantenir-vos informats/des de les sessions de TDR, preparació del Ple (en diem plenari) i dia del Ple:


Qui s’anima?

Si tothom vol participar-hi podem fer com unes eleccions primàries: ens presentem i diem perquè volem ser els representants i llavors anem a votacions.