Elecció dels i les representants al Consell dels Infants

Com funciona

Com ja sabeu cada any elegim 2 representants per aula, un de titular i un de suplent, per a participar en les Trobades de Representants que tenen lloc 1 cop al mes, en horari no escolar.

Els/Les representats, com el nom indica, representen a la classe i fan de transmissors entre el que comenten i comparteixen a les Trobades amb altres representants de les altres aules de 5è dels centres educatius d’Olot i la classe i el tutor/a.

Per tant els/les representants, venen a ser d’alguna manera els/les delegats/des del Consell dels Infants fora l’escola, i per tant necessitem que estiguin animats, entusiasmats, que tinguin temps (entre 1 hora i 1 hora 30 minuts) per a trobar-se on-line (degut a la situació sanitaria) amb la plataforma Google MEET amb la resta de representants i la dinamitzadora del Consell dels Infants.

Ja tenim els i les representants

Ja tenim 2 representants, un que és titular i un suplent

dels 22 grups de 5è de primària. La més enhorabona!

US DONEM MOLTS ÀNIMS I US DESITGEM QUE GAUDIU DE L’EXPERIÈNCIA!!!

Consulteu periòdicament el calendari per mantenir-vos informats/des de les sessions de TDR, preparació del Ple (en diem plenari) i dia del Ple: