Elecció del tema al Consell dels Infants

 

 

 

El tema del curs 2020 / 2021

 

LA GENT GRAN

 

Per tal de treballar al voltant d’aquest tema us proposem  conèixer a on trobem l’àrea que s’encarrega de la gent gran a  l’Ajuntament d’Olot i un organ molt similar al Consell dels Infants, però de Gent Gran i que és de la Garrotxa.  També dues notícies relatives a la gent gran. Vinga, fem-hi un cop d’ull:

 

El tema del curs 2020 / 2021

Per tal de seleccionar el tema del Consell dels Infants 2020-2021 hem proposat refelxionar sobre la infografia SOCIETAT i mirar el vídeo de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, per provocar un debat per a identificar quins temes fins ara no ha tractat el Consell dels Infants i quin tema ens agradaria treballar aquest curs escolar.

 

Els temes escollits a les edicions anteriors:

 

Medi Ambient

Curs 2015 – 2016

Ciutat

Curs 2016 – 2017

Cultura i lleure

Curs 2017 – 2018

Salut

Curs 2018 – 2019

Noves tecnologies

Curs 2019 – 2020