Com funciona El Consell dels Infants?

 

 

Com funciona

El Consell El formen els infants de 5è de primària de les escoles d’Olot.
Les decisions es prenen per consens.

Els representants, dos per a cada classe de 5è, es reuneixen periòdicament
a la trobada de representants.

Les decisions es prenen per consens. És a dir, les propostes del Consell han de ser compartides per tots els nens i nenes de 5è de la ciutat.

El plenari és la preparació del ple.

Al ple del Consell dels Infants es presenten les propostes i s’escolten les respostes per part de l’alcalde i tots els grups municipals.

El ple del Consell
dels Infants

El ple del Consell dels Infants es convoca de forma ordinària un cop a l’any, durant el segon trimestre, i també es pot convocar de forma extraordinària a petició de l’alcalde o d’1/3 dels representants. Al ple s’hi porten les propostes consensuades al voltant d’un tema escollit entre tot el Consell.

Ressó als mitjans de
comunicació

Els mitjans de comunicació locals es fan ressó
de les propostes del Consell dels Infants d’Olot portades al ple.

Reglament intern

Hi ha un reglament intern que ordena com ha de funcionar el Consell dels Infants d’Olot.

Descarrega’t el reglament intern aquí!