El Consell

El formen 674 infants de 5è i 6è i les decisions es prenen per consens

Els representants

La Trobada de representants la formen 58 infants i es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

Què és?

El Consell dels Infants d'Olot


Clica la imatge per ampliar-la!
El Consell dels Infants d'Olot és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l'Ajuntament. Un dels seus objectius principals és donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó en tots els aspectes relacionats amb la ciutat.

Quines finalitats té?
  • Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida de la ciutat.
  • Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
  • Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
  • Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
  • Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

Com funciona?
  • El Consell dels Infants d'Olot està format, actualment, per dos representants de totes les classes de 5è i 6è de les escoles d'Olot.
  • Les decisions es prenen per consens. És a dir, les propostes del Consell han de ser compartides per tots els nens i nenes de 5è i 6è de la ciutat.
  • Els representants tenen una durada de dos anys com a màxim. Els alumnes de 5è podran repetir a 6è, mentre que els de 6è podran seguir participant a l'ESO en altres àmbits de participació que ja existeixen.
  • El ple del Consell dels Infants es convoca de forma ordinària un cop a l'any, durant el segon trimestre, i també es pot convocar de forma extraordinària a petició de l'alcalde o d'1/3 dels representants.
  • A més de reunir-se i parlar de temes de la ciutat, el Consell dels Infants també escull dos representants pel Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència de Catalunya (CNIAC), que també es reuneix anualment per coordinar tots els consells d'infants que hi ha al nostre país.


Voleu llegir el reglament sencer?