El Consell

El formen els infants de 5è de primària. Les decisions es prenen per consens.

Els representants

La Trobada de representants es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

Què és?

El Consell dels Infants d'Olot


Clica la imatge per ampliar-la!
El Consell dels Infants d'Olot és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l'Ajuntament. Un dels seus objectius principals és donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó en tots els aspectes relacionats amb la ciutat.

Quines finalitats té?
  • Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida de la ciutat.
  • Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
  • Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
  • Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
  • Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.

Com funciona?
  • El Consell dels Infants d'Olot està format, actualment, per dos representants de totes les classes de 5è de les escoles d'Olot.
  • Les decisions es prenen per consens. És a dir, les propostes del Consell han de ser compartides per tots els nens i nenes de 5è  de la ciutat.
  • El ple del Consell dels Infants es convoca de forma ordinària un cop a l'any, durant el segon trimestre, i també es pot convocar de forma extraordinària a petició de l'alcalde o d'1/3 dels representants.


Voleu llegir el reglament sencer?