El Consell

El formen els infants de 5è de primària. Les decisions es prenen per consens.

Els representants

La Trobada de representants es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

Ideem, dissenyem i consensuem!

dimecres, 26 de febrer de 2020

Aquests dies a les aules hem portat a la pràctica les decisions de forma col·lectiva i engrescadora.

De totes les idees sorgides, hem hagut d'escollir, de dissenyar i somiar col·lectivament com millorar la nostra ciutat!

El WordCloud és una eina tecnològica que ens ha ajudat a veure quines son les paraules que més es repeteixen en les nostres idees.

Exemple dels resultats obtinguts amb el WordCloud

Exemple dels resultats obtinguts amb el WordCloud