El Consell

El formen els infants de 5è de primària. Les decisions es prenen per consens.

Els representants

La Trobada de representants es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

2a sessió: Debatem i consensuem les propostes

dilluns, 5 de febrer de 2018

Avui hem començat a realitzar les segones sessions a les aules de les escoles d'Olot!

A la segona sessió hem treballat en grups per llegir i consensuar totes les propostes que vàrem plantejar a la pluja d'idees, a la primera sessió.

Cada grup tenia una fitxa amb 10 propostes i entre tots decidíem per consens quines propostes ens semblaven bé i quines no, aquelles propostes que ens costava més podíem deixar-les per continuar debatent en un altre moment i avançàvem a la següent.

Finalment ens hem explicat entre tots quines són les propostes que més ens han cridat l'atenció, quines no ens han agradat i quines ens ha costat més posar-nos d'acord, ja que tots pensem de manera diferent i no sempre és fàcil arribar a un acord.