El Consell

El formen els infants de 5è de primària. Les decisions es prenen per consens.

Els representants

La Trobada de representants es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

2a sessió: Debatem i consensuem les propostes

dissabte, 11 de febrer de 2017

A la segona sessió del Consell dels Infants hem fet grups i cadascun ha tingut una fitxa amb 15 propostes, totes barrejades, que hem anat llegint i discutint. He hagut de decidir per consens quines propostes ens semblaven bé i quines no, cosa que no ha estat sempre fàcil perquè de vegades totes les persones del grup teníem opinions diferents. Si, després de molt debatre, no hem arribat a cap acord, marcàvem la idea com a proposta per continuar debatent i avançàvem a la següent.