El Consell

El formen 674 infants de 5è i 6è i les decisions es prenen per consens

Els representants

La Trobada de representants la formen 58 infants i es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

2a sessió: Debatem i consensuem les propostes

dissabte, 11 de febrer de 2017

A la segona sessió del Consell dels Infants hem fet grups i cadascun ha tingut una fitxa amb 15 propostes, totes barrejades, que hem anat llegint i discutint. He hagut de decidir per consens quines propostes ens semblaven bé i quines no, cosa que no ha estat sempre fàcil perquè de vegades totes les persones del grup teníem opinions diferents. Si, després de molt debatre, no hem arribat a cap acord, marcàvem la idea com a proposta per continuar debatent i avançàvem a la següent.