El Consell

El formen els infants de 5è de primària. Les decisions es prenen per consens.

Els representants

La Trobada de representants es reuneix periòdicament

El Ple

Un cop l'any, portem les propostes que hem consensuat al Ple de l'Ajuntament
 

De què volem parlar, aquest curs?

divendres, 23 d’octubre de 2015

Cada any escollirem un tema sobre el qual parlar i fer propostes. Aquest curs, podem escollir entre quatre opcions. Mireu-vos-les i escolliu-ne una: Serà la que farem servir totes les classes de 5è i 6è d'Olot per focalitzar les nostres propostes. Els títols són orientatius: de cada tema en poden sortir mil idees!


CIUTAT: mobilitat, carrers, seguretat, trànsit, neteja, places, paisatge urbà, urbanisme, mobiliari, infraestructures, parcs…

CULTURA I LLEURE: museus, festes, pavellons, espectacles, biblioteques, esports, esbarjo...

MEDI AMBIENT: fauna, volcans, energies renovables, reciclatge, riu, transport sostenible, espais verds, jardins, contaminació…

SOCIETAT: feina, gent gran, pobresa, diversitat, voluntariat, participació, civisme, racisme...